FAJAN  spol. s r. o., Husova 1336, 432 01 Kadaň, IČO: 44222807

zapsaná v oddílu C, vložka 1693 u KS v Ústí nad Labem,

datové schránky: nvm5p3m, tel.: 602 327 298, email: Beranek.Ivo@seznam.cz

 

 

Městský úřad Kadaň

Mírové náměstí 1

 

Pane starosto a zastupitelé,

Dnes je tomu na den přesně, kdy 10.12.2015 jste na své schůzi zastupitelstva odmítli zrušení OZV č.5/2015 o absolutním zákazu provozu hazardu na území města Kadaně, který se mimo jiné velmi dotknul i mého podnikání. 

Po pěti letech jsem byl opět donucen zúčastnit se vaší schůze zastupitelstva. Tentokrát se moje účast týká chystané OZV o omezení provozu doby pohostinských provozoven v ulicích Husova a Golovinova.

V důvodové zprávě k návrhu k OZV je uvedeno:

  1. Že všechny zmíněné provozovny jsou situovány v blízkosti panelových domů a Mateřské školy Barvička, v případě České hospody a Inferna vedle Nízkoprahového centra pro mládež a dětského hřiště. Tyto provozovny jsou takto situovány už desítky let. V případě České hospody je to 28 let a Inferna 26 let. Provozovny byly vybudovány a jsou provozovány na základě platného kolaudačního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem v Kadani. Co se týče MŠ, nemyslím si, že by za celou dobu, kdy jsou ČH a dnes Inferno provozovány, docházelo k jakémukoliv narušování výchovy dětí, kteří tuto MŠ navštěvují a navštěvovaly. Řada z nich dnes navštěvuje naše zařízení. Hospoda není o nic blíž ke školce, než Lidový dům k tamní MŠ. Pivnice Rafanda proti MŠ, Slovan proti ZŠ.
  2. K Nízkoprahovému centru: nevidíme sebemenší důvod, proč je toto centrum zmiňované v důvodové zprávě. Jak je již řečeno, hospoda je provozována 28 let. Vaše centrum bylo zprovozněno letošního roku, bylo po celou dobu budováno s vědomím, že vedle je pohostinská provozovna. Navíc nedochází k žádnému rušení návštěvníků centra ze strany naší provozovny, spíše je tomu naopak.  Posedávání skupinek povětšinou Romů po přilehlých zídkách, na schodech vedoucích k Labyrintu, na schodech mezi ČH a MŠ  atd. Obcházení nejen naší provozovny za účelem vyhledávání nedopalků a to bez respektu, že se pohybují po soukromém pozemku, je na denním pořádku. Neváhají klidně přelézt plot, který pozemek odděluje. Tato situace, která vznikla po vybudování centra je pro návštěvníky ČH i přilehlého okolí spíše na obtíž. Nemluvě o pohybu této skupiny okolo školky a dětí hrajících si na zahradě. Hlasité povyky, nekonečné plivání okolo sebe, pokřikování na sebe samé i kolemjdoucí. K tomu hlasitá hudba z přenosného hudebního zařízení. Několikrát bylo z naší strany voláno na MP, aby se přijeli podívat na to, jak se chovají. Vůbec to nepomohlo. Vrcholem bylo, když mladý sotva desetiletý Rom stál na zíďce, kouřil a provokativně močil do půlkruhu na procházející starší lidi.
  3. Rušení a stížnosti obyvatel na rušení nočního klidu, nepořádek způsobovaný návštěvníky zmiňovaných provozoven: v případě kuřáků jsem již před lety na vaší schůzi řešil problém ohledně hluku, který lidé venku způsobují. Upozornil jsem na chystaný zákon o úplném zákazu kouření v pohostinských provozovnách. Bylo mnou řečeno, co bude město dělat, až budou kouřit a k tomu se bavit zákazníci před všemi provozovnami. Nedostalo se mi žádné odpovědi. K zamezení hluku vydávajícího kuřáky návštěvníků hudebního klubu Inferno, zmiňovaného v důvodové zprávě  jsme vybudovali protihlukovou stěnu, kvůli jejich častému vycházení za svojí potřebou je na dodržování klidu zřízena ochranná služba, kvůli omezení hluku uvnitř provozovny bylo instalováno další protihlukové opatření v podobě nových plastových dveří v příchozí chodbě do klubu. Co se týká lidí čekajících na taxi – taxíkem jezdí spousta lidí, je to jediný způsob noční dopravy jak se přesunout z jednoho místa na druhé, ať už jde o cestu od známých, nebo z restaurace apod. Platí to po celém městě. Nedochází k tak velkému a častému rušení nočního klidu, aby bylo nutno se tímto zabývat.

Pokud jde o hluk vycházející z našich provozoven, mohu opět předložit autorizovanou hlukovou studii, schválenou hygienickou stanicí. Je jen škodolibostí a jakousi letitou totalitní výchovou, tendencí dnešní doby – udávat, volat MP, stěžovat si prakticky na všechno. V našem případě jde o zmiňované rušení nočního klidu. Jsme přesvědčeni  a  ani neexistuje jakékoliv měření, že dochází k překračování povolené hladiny hluku po 22. hodině a to za zavřenými okny přilehlých panelových domů. Jestliže ale někdo chce mít otevřené okno a spát jako na samotě u lesa, musí si uvědomit, že kvůli jeho „pocitu klidu a vnímání přírody“ není možné, aby desítky povětšinou mladých lidí v produktivním věku přicházeli kvůli jeho pocitu o možnost kulturního vyžití. Spousta z nich pracuje na směny, ať už na průmyslových zónách, či v jiném nepřetržitém provozu a službách, jako je např. zdravotnictví, energetika, pečovatelská služba, hasičský a policejní sbor, doprava  atd. atd.

Tito lidé když přijdou po noční směně domů, musí se vyspat většinou po náročné práci a často se připravovat na další noční směnu. Na zónách bývá běžně pětkrát noční za sebou. Ale oni by taky chtěli spát při otevřeném okně, užívat klid a vnímat přírodu. Jenže venku již pracují stavební dělníci, seká se tráva, jezdí po městě auta, sváží se odpad. Do toho zásobování a zvýšený pohyb lidí. Ze školky se ozývá ze zahrady pištění dětí. Jezdí autobusy a vlaky. Co dělat když chci spát? Mám volat 156  ať přijedou a zjednají nápravu? Zajisté budou u otevřeného okna překročeny limity povolené hladiny denního hluku. Mám volat každý den?  Prudit a být zlý ke svému okolí? Ne, raději si zavřu okno. Já potřebuji spát, lidé se bavit a pracovat.

Bydlím na vesnici, jestli si tito stěžovatelé myslí že je tam klid, není tomu tak. V noci se nedá spát při otevřeném okně, protože se vesnicí potulují divoká prasata, lišky, srny a jiná zvěř. Vždycky rozštěkají celou obec. Když to nejsou psi, začnou ráno kohouti, Jeden, druhý, třetí atd. Mám požadovat jejich likvidaci? Nebo omezení štěkání a kokrhání vyhláškou o době kdy mohou? Když to nebudou psi ani kohouti, z přilehlých rybníků z jara začíná žabí koncert, ze stromů ptačí zpěv. Chvilku to jde, ale opravdu jen chvilku. Dost často nepomáhá ani to zavřené okno. A co dělat po noční směně? Od rána jezdí okolo domu těžká stavební technika a  zemědělské stroje. Ty to mají

povolené i celý víkend. K tomu se z jara přidají desítky a desítky motorkářů, kteří si užívají svojí nikým neomezovanou svobodu. Byli celý týden v práci a těšili se na volno, až si užijí svých strojů. A když už by byl zdánlivý klid, začnou „bojovat“ vojáci na Doupově. Střelba, výbuchy granátů, v lepším případě jen vrtulníky místo stíhaček. Nácvik nočního boje je přímo fascinující. A znovu – já chci spát. Nebudu si stěžovat, někam psát a volat pořád dokola MP. Zavřu okno a kdybych si měl zabalit hlavu do polštáře, nebudu si stěžovat, protože ty lidi na to mají nárok.

Myslíme si, že pokud tedy dochází dle důvodové zprávy k tak velkému a častému narušování pořádku ve  zmíněných lokalitách, je potřeba aby začala městská policie tyto případy řešit dle svých práv a povinností. Tím, že budou pomalou rychlostí popojíždět Husovou a Golovinovou ulicí, určitě rušení nočního klidu nezabrání. Dle našeho názoru bude lepší, než omezovat provozní doby zařízení, pravidelný dohled strážníků za účelem postižení osob páchajících přestupky na veřejných pozemcích města. Nekompromisně udělovat pokuty za rušení klidu, tak jak to bylo i v případě mého syna, který slavil s několika kamarády svoje narozeniny na venkovní zahradě hudebního klubu Inferno. Bylo to 5.9.2020 ve 23.15, kdy přijela hlídka MP, ztotožnila účastníky oslavy a poslala věc do správního řízení. Syn dostal pokutu 1.000,- Kč (č.j.: OVV-VP/312/2020/Kr), protože cituji „ z nedbalosti porušil noční klid“.  Kdo další a kdy ještě dostal pokutu za rušení nočního klidu z nedbalosti???

V případě mého syna to jde a kousek dál v Husově ulici už ne?? To se  domníváme, že jde

pouze  o šikanu.

Nepovažujeme proto v žádném případě za účinné řešení omezování provozní doby, kterým  dojde pouze k přesunu hlučících jednotlivců a skupin na jiné místo, kde bude otevřeno. A po cestě zpět ještě jednou. A opět se bude upravovat vyhláška a přijímat nic neřešící opatření.

  1. K pořádání venkovních koncertů: bylo uvedeno, že jsou pořádány několikrát do roka. Nevím, co je myšleno tím několikrát. Akcí bylo celkem šest, první 16.7.2016, dále 24.9.2016,12.8.2017,21.6.2019,19.9.2020 a poslední byla 29.8.2020. V DZ je uvedeno, že velmi hlasitou hudbou akce obtěžují široké okolí. V § 30 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví je uvedeno, že za hluk ve smyslu ochrany veřejného zdraví se nepovažuje „zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru“. Naší myšlenkou a záměrem, který nás vedl k uspořádání těchto několika hudebních vystoupení, bylo uspokojení poptávky po alespoň nějaké menší kulturní akci konané venku, jako tomu bývá v jiných městech a obcích. To že se nejednalo o country či dechovku, je dáno skladbou věkových skupin navštěvujících naše zařízení a poptávkou po jiném hudebním žánru, který jinde najdou jen stěží. Bohužel nelze zaručit hudební vyžití pro všechny věkové skupiny obyvatel sídliště. Naše poznatky z pořádání těchto akcí mají i kladné ohlasy, ne jen záporné. Nikdy nebylo naším cílem vytvářet jakési dle DZ smyšlené cituji: „promyšlené schválnosti ke znepříjemnění života občanů žijících na přilehlých sídlištích“, jak je uvedeno. To samé by mohli tvrdit občané prakticky celého města, když jsou od 10.00 do 24.00 obtěžováni nad míru hlasitou produkcí při pořádání akce „Vysmáté léto“. Hudba linoucí se ze dvou či tří podií až do okolních vesnic, není vždy všem příznivcům určitého žánru příjemná. Zajímalo by nás, kolik stížností na tuto akci MP eviduje, a jakým způsobem je řeší. Je známa spousta případů, kdy obyvatelé přilehlých i vzdálenějších domů v oblasti pořádání Vysmátého léta raději odjíždí pryč z města a vrací se až v neděli večer. Nechtějí být celý víkend obtěžováni, rovněž nechtějí ostatním brát právo na kulturu a zábavu.  Mohl bych zde zmínit i podobné akce pořádané pod kadaňským hradem či ve Františkánu. To na vesnicích je takový hluk, že zalezou i zvířata.

 

 

Závěrem: Posledního půl roku dochází hlavně o víkendech ke zvýšenému pohybu povětšinou romských obyvatel ze sídliště „B“ směrem k restauraci Labyrint a Sportcentra.  Tato zařízení jsou nyní jejich místy ke kulturnímu vyžití sebe samých, pořádání romských zábav, svateb, oslav narozenin a smutečních hostin. To, že dochází z jejich strany k nadměrnému hluku při jejich pohybu i pobytu je všeobecně známo. Že nerespektují jakékoliv ohledy  k ostatním obyvatelům, nemůže ale přece vést k omezování  návštěvníků našeho zařízení. V minulosti nám rozhodnutím živnostenského úřadu byla dvakrát uložena sankce za porušování OZV ohledně pořádání hudební produkce, celkem 57.000,-Kč. Výše zmíněných provozoven v Golovinově ulici se ale zřejmě porušování OZV netýkalo, ani nebylo s majitelem vedeno žádné správní řízení, přesto že hudební produkce byly pořádány i tam. Myslíme si, že navrhovaná OZV je pouze zoufalým pokusem zabránit stávající situaci, kdy městská policie není schopna zajistit pořádek v okolí areálu Labyrintu, Sportcentra a celé přístupové cesty z béčka mezi ČH  a MŠ  včetně ulice Golovinova. V minulosti jsme podobné neustálé narušování občanského soužití řešili již mnohokrát i my. Vždycky, když jsme „povolili otěže“, hned se zvýšil nápor těchto obyvatel, lačných neustále po zábavě. Většinou to vždy skončilo postrkováním a rovněž bitkou znesvářených stran. Doprovodný ohlušující řev romských společnic již jen dokreslil celou situaci. Bylo voláno na PČR i na MP, aby přijeli zjednat nápravu. Pouštět se samy do takové přesily děvčata za barem nemohly. Bylo nám několikrát mezi řečí naznačeno od zasahujících policistů, abychom si sjednali vlastní ochranku zařízení. To jsme udělali, stojí nás to nemalé finanční částky, ale bývá již od té doby klid. Neustálí nepřizpůsobiví narušitelé našich provozoven, mají u nás dveře zavřené. A oni to dobře vědí.

            Odmítáme proto být součástí výchovného prostředku k zamezení rušení nočního klidu, který

            zřetelně   není způsobován provozem našeho zařízení. Z navrhované OZV je tedy zřejmé, že    

            dochází pouze k alibistickému řešení celé situace, jak zabránit pohybu a zábavě zmiňovaných Romů.

            Jen hodně naivní člověk se může domnívat, že omezením provozu určitého zařízení tuto skupinu lidí       

            udrží doma a oni nepůjdou za zábavou a tropit jinam.

            28 let se starám o svoje provozovny jak nejlépe umím. Jak to již v životě chodí, za celé roky mého     

            podnikání jsem si získal spoustu přátel ale i nepřátel. Ti přátelé léta pravidelně navštěvují naše

            zařízení, jsou zde zvyklí a spokojení. Tak jako mnozí z vás v hospůdkách, kam rádi zajdete posedět

            se svými známými a přáteli. Nebylo by vám jistě příjemné, kdyby kdosi chtěl, aby jste byli nuceni

            opouštět svoje oblíbená zařízení a omezoval vás tak na svojí vlastní svobodě  nesmyslnou regulací

            provozní doby. To po třiceti letech od revoluce opravdu zpátky nechceme.

            Díky dnešní covidové době je paradoxně dobře, že všichni právě prožíváte na vlastní kůži, co to je  

            být omezován na svých právech a svobodě. Zavřené restaurace, obchody a služby, zákaz vycházení,

            dodržování nařízených pravidel. Nic příjemného.

            Majitelé a provozovatelé dotčených provozoven navíc nemají žádné příjmy ze své

            činnosti a mnozí z nich se  propadají do finančních potíží hraničících s ekonomickou, možná

            i fyzickou smrtí. Ptám se: „máte to svědomí, se v této velmi nelehké době podílet na dalším

            omezujícím opatření pomalu vedoucího k likvidaci mého podnikání?“ Prosím nehlasujte pro přijetí

            vyhlášky.

            Celý text najdete na stránkách www.ceskahospudka.cz

 

 

                                                                                 Děkuji za pozornost 

            V Kadani dne 10.12.2020            

 

 
 
 
 

 
                                                                                                               Copyright    ©   ČESKÁ HOSPODA    Ivo Beránek                                      
Design by Šiffi